پخش زنده نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده 1401 شرکت نوش مازندران

ورود به پخش زنده نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوش مازندران

سهامدارن محترم  

از طریق لینک زیر

در تاریخ  چهارشنبه 1401/05/26 ساعت 09:00

به‌صورت آنلاین می توانند  حضور یابند.

لازم به ذکر است  

نام کاربری (کدبورسی) و

 کلمه عبور (ش.شناسنامه)

سهامداران می‌باشد.

 

 

https://majma.stream1.ir/nooshmazandaran/Account/Login?returnUrl=nooshmazandaran