تفاله مرکبات/ خوراک دام

تفاله مرکبات شامل بخش‌های داخلی و نیز میوه‌های ضایعاتی خانواده مرکبات (پرتقال، نارنگی، گریپ‌فروت و ... ) هستند که به صورت تازه و خشک  وجود دارد.

تفاله پرتقال با توجه به سطح انرژی، کلسیم و فیبر بالا مناسب جهت دامداری‌ها و همچنین کارخانجات تولیدکننده مکمل ‏خوراک دام می‌باشد و از لحاظ ارزش غذایی و قیمت، بسیار مناسب جهت تغذیه دام و طیور و تولید  کنسانتره دامی می‌باشد.

استفاده از تفاله مرکبات در تغذیه دام، راهکاری مناسب جهت اصلاح الگوی خوراک مصرفی است.  با فرآوری تفاله‌های مرکبات به عنوان یک مکمل غذایی به صورت تازه و خشک (سیلو شده) می‌تواند بخش عمده ای از ویتامین های،محلول در آب انرژی و کلسیم مورد نیاز دام‌های نشخوارکننده را تامین کند.